IHC Net

IHC Net

Hvad er IHC Net?

IHC Net er den fleksible netværksløsning til hjemmet og det mindre kontor, der giver mulighed for at anvende samme stik/udtag til så forskellige formål som data, telefon, radio og tv.

 

Bestem selv

Man fastsætter selv anvendelsen af udtagene i de enkelte rum. Dette sker i IHC Net fordelingstavlen, hvor de udefra kommende signaltyper som eksempelvis analog telefon, ISDN, ADSL, bredbåndsnet, hybridnet og antenne distribueres videre i netværket. Eksempelvis betyder systemet på it-området, at flere pc'ere kan forbindes og anvende samme printer, scanner o. lign.

Med IHC Net lever boligen op til nutidens it-krav og er samtidig forberedt til fremtidens behov.

 

IHC Net kan installeres i forbindelse med nybyggeri og totalrenoveringer, hvorved man opnår at kabler skjules i væggene og udtagene installeres planforsænket. Ligeledes er det muligt at installere IHC Net som en eftermonteringsløsning, hvor udtag sidder i udvendige paneludtag og kablerne trækkes i installationspaneler uden på væg.

 

Fleksibilitet

IHC Net gør det muligt at udnytte de mange it-muligheder langt bedre. Hvor telefonstik tv-antennestik med videre før alene var forbeholdt deres specifikke formål, er IHC Net baseret på universelle vægudtag. Fordelen ved disse udtag er, at de på enkel vis kan forbindes til et hvilket som helst signal. Det samme udtag kan altså anvendes til pc, telefon, radio, tv, video mv. Dermed opnår man den maksimale frihed i forhold til boligindretning.

Netværksfordele

 

Med IHC Net kan flere computere i hjemmet let forbindes i et netværk - og derved anvende eksempelvis samme internetadgang, modem og printer. Ligesom det er muligt at spille pc-spil på flere pc'ere over netværket.

Fremtidens "intelligente" husholdningsapparater betyder også større behov for adgang til services på Internettet. Dette tages der højde for med IHC Net. Apparatet skal blot tilsluttes det nærmeste IHC Net udtag. Herved er der adgang til boligens netværk, som igen åbner dørene til informationssamfundet.

Fleksibel adgang til tv-signaler

På tv- og videosiden kan det være praktisk at have adgang til tv-signaler, hvor det måtte være ønskeligt. IHC Net formår at distribuere et stort antal tv-kanaler til et hvilket som helst vægudtag i boligen.

 

 

 

 

Ch-electric • 8600 Silkeborg • 3310 Ølsted • Tlf: +45 61670646 • CVR: 31930170 • info@ch-electric.dk