El-eftersyn & el-tjek

El-eftersyn & el-tjek

Hvad er et el-eftersyn?

Et el-eftersyn er en visuel gennemgang af husets elinstallationer, hvor vi stikprøvevis åbner nogle af elinstallationerne for at se, hvad der er bagved. Ved et eleftersyn anvendes en systematisk metode, der skal afdække eventuelt ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationerne. Fejl som på kortere- eller længere sigt kan indebære en risiko.

Når du sælger din ejendom, er du ansvarlig for fejl og mangler i op til 10 år efter salget. Det ansvar kan du kun blive fritaget for, hvis du i forbindelse med et el-eftersyn får udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport samt et tilbud på en ejerskifteforsikring. Begge rapporter og tilbud om ejerskifteforsikring skal foreligge inden køber afgiver et købstilbud og/eller skriver under på købsaftalen. Elinstallationsrapporten er gyldig i et år.

Hvordan laves et el-eftersyn?

Ved et el eftersyn skal ejendommen besigtiges. Ved gennemgangen af husets elinstallationer vil vi kontrollere følgende:

• Eltavler

• Foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere

• Kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag

• Kontrollere lavvolts- samt 230V spot installationer

• Kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering

• Kontrollere beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele(jording mm).

 

Hvert ulovligt forhold og funktionsfejl der identificeres ved el-eftersynet, gives en karakter der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

 

IB – Ingen bemærkninger.

K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel.

K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.

K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen.

K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.

UN – Bør undersøges nærmere.

 

Høj karakter i forbindelse med et el-eftersyn, er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som vi giver og prisen på at få gjort elinstallationen lovlig/funktionsdygtig. Der kan være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære alvorlig risiko for personskade eller brand, hvis der ikke gøres noget.

 

Ved afslutning på besigtigelsen gennemgår vi de fejl der eventuel er fundet. Du er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål til både besigtigelse og elinstallationsrapporten. Efter kundebesøget udarbejdes den endelige rapport.

Priser:

Priserne er fastlagt pr. 1. maj, 2012 af sikkerhedsstyrelsen.

 

”Hovedhus” opført før 2001

• Under 100 m2: DKK 1952,00 kr. inkl. moms

• 100 - 199 m2: DKK 2577,00 kr. inkl. moms

• 200 - 299 m2: DKK 3327,00 kr. inkl. moms

 

”Hovedhus” opført 2001 eller senere

• Under 100 m2: DKK 1577,00 kr. inkl. moms

• 100 - 199 m2: DKK 2077,00 kr. inkl. moms

• 199 - 299 m2: DKK 2702,00 kr. inkl. moms

 

 

El-tjek:

For boliger der ikke er omfattet af eleftersynsordningen, kan vi tilbyde et eltjek. Det kunne være relevant på følgende ejendomme:

• Andelsboliger

• Udlejningsejendomme

• Erhvervsejendomme, kontor og butikker

 

El-tjek gennemføres på samme måde som et eleftersyn: En visuel gennemgang af den tilgængelige del af installationen, kombineret med en stikprøvevis adskillelse af dåser, demontering af monteringsmateriel, åbning af tavler og gennemførelse af relevante målinger.

 

Vi er ærlige og ansvarlige; uvildighed er en selvfølgelighed for os. Vi udfører eftersynet, men overlader altid enhver udbedring til kundens valg af autoriseret elinstallatør.

Priser:

Få lavet et el-tjek fra kr. 1295,00 kr. inkl. moms.

 

 

 

 

Ch-electric • 8600 Silkeborg • 3310 Ølsted • Tlf: +45 61670646 • CVR: 31930170 • info@ch-electric.dk